Sluníčko

Spolupráce s rodiči


 

Spoluúčast rodičů na vzdělávacím procesu školy

  • Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu, je rodičům nápomocná v péči o dítě.
  • Zaměstnanci chrání soukromí a informace, které se týkají osobních údajů dětí a jejich rodin, vzdělávacích výsledků, soukromí dětí a jejich rodin, nepodávají nevyžádané rady.
  • Pedagogové sledují individuální vývoj dětí, jejich potřeby a s rodiči konzultují pokroky či neúspěchy při výchově a vzdělávání podle potřeby se mohou dohodnout na pravidelných termínech konzultací.
  • Rodiče mohou do vzdělávacího procesu vstoupit osobně i ve škole po dohodě s pedagogy, pokud projeví zájem, či pokud to vyžaduje úspěšná adaptace na prostředí MŠ.
  • Adaptační program je určen pro děti, které nově přicházejí do MŠ a u kterých dochází k problematické adaptaci na prostředí bez rodiče. Může se týkat i dětí, které dlouhodobě přerušily docházku do MŠ, např. z důvodu nemoci a obtížněji se navracejí do školního kolektivu. Úkolem tohoto programu je tento postup maximálně ulehčit pomocí účasti rodičů a při vzájemné dohodě rodičů a pedagogů. Během adaptačního období mohou být rodiče účastni na pobytu dítěte v MŠ, a to na dobu, která bude dohodnuta s ředitelkou školy, na základě doporučení pedagoga a na základě projevů dítěte. Rodiče se mohou účastnit aktivit ve škole, projevy dítěte mohou konzultovat s pedagogy, dohodnout další postupy až k bezproblémové účasti dítěte na životě v MŠ. V těchto případech je případně možno konzultovat i délku pobytu dítěte v MŠ během dne, než postupně dojde k adaptaci na nové prostředí.