Sluníčko

Aktuality


 Děti z 1.třídy, přineste si na celý týden ( 29. 11. - 3. 12. ) čertí růžky (podepsané), případně i čertí oblečení. Pěkně si to užijeme! :-)

******************************************************************************

Téma, se kterým budeme pracovat v týdnu od 29. 11. do 3. 12. 2021

1.třída

MIKULÁŠ JE ZA DVEŘMI

V tomto týdnu si povíme o zvycích a tradicích v čase adventním, o postavách Mikuláše, Čerta a Anděla. Zaměříme se na duševní a společenskou pohodu, manipulační a hygienické dovednosti. Také se naučíme ,, Čertí taneček ", a postavy budeme hledat na obrázcích, v četbě, říkadle, písni a pohádce. Podnikneme vycházku do okolí mateřské školy a budeme sledovat vánoční výzdobu.

*****************************************************************************

2. třída

MIKULÁŠ JE ZA DVEŘMI

Průběh tohoto týdne bude podobný jako u menších dětí v 1. třídě. Předvánoční zvyky i tvoření, k tomu úkoly pro předškoláky a hlavně těšení na Mikuláše!

 

***************************************.******************************************

 OPATŘENÍ V PROVOZU MŠ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍM STAVEM

 

Žádáme rodiče, aby při pobytu ve vstupních prostorách MŠ neotevírali venkovní dveře nikomu, koho neznají! Děkujeme.

 

Po obnovení provozu je jeho délka v běžném rozsahu bez omezení a bez testování dětí.

Doporučujeme doprovodu dětí vstupovat do MŠ s ochranou dýchacích cest.

Níže uvedená opatření budou i nadále platná do jejich odvolání. Doplněno dne 19.11.2021

**********************************************************************************

I nadále pokračujeme v opatřeních, které mají chránit nás všechny ve školce před případnou nákazou. Časté mytí rukou, desinfekce rukou a prostředí, časté větrání atd. Při ranním příchodu před vstupem do tříd si děti umyjí pečlivě ruce mýdlem v umývárně. Děkujeme za Vaši spolupráci.

Děti i nadále z hygienických důvodů nenosí do MŠ hračky z domova, týká se i plyšových hraček.

Do MŠ jsou přijímány pouze děti zdravé bez příznaků respiračních onemocnění a dalších zdravotních obtíží.

Před vstupem do budovy MŠ použijí rodiče desinfekční prostředek, který je k dispozici u venkovních dveří.

Dojde-li během dne k výskytu zdravotních potíží, budou zákonní zástupci ihned informováni a dítě bude z MŠ vyzvednuto. Do doby vyzvednutí bude odděleno od ostatního kolektivu. V této souvislosti žádáme rodiče o aktualizaci a doplnění kontaktních údajů, došlo-li ke změnám.

**********************************************************************************

 MŠ přijme na pozici učitelky pracovnici se zkušenostmi v práci s předškolními dětmi a s odpovídajícím vzděláním.