Sluníčko

Aktuality


PŘIPOMENUTÍ

Znovu připomínáme, že podle Školního řádu jsou do kolektivu dětí přijímány děti zdravé bez příznaků infekčního onemocnění! Máme období respiračních potíží, kašle, rýmy atd. Žádáme rodiče, aby sledovali výskyt těchto příznaků, objeví-li se hustá rýma, dráždivý kašel, může dojít k rozšíření potíží mezi ostatní děti. Věnujte, prosíme, pozornost doléčení dětí v domácím prostředí. Děkujeme za spolupráci.

 

 **********************************************************************************

JEDEME NA VÝLET

POZOR, ZMĚNY U NAŠEHO VÝLETU DO SKANZENU !!!

 

Výlet do skanzenu v Krňovicích má stanoven datum na pátek 24.6.22. Odjezd autobusu z návsi v 8.15 hod, s sebou opět malé pití a malou dobrůtku. Návrat na oběd do MŠ, svačinu budeme mít s sebou jako při minulém výletu.

Vstupné a program pro děti činí 50,-Kč

 

************************************************************************

 

Téma na týden   

   1. třída             23. 5. - 27. 5. 2022

   PILNÁ VČELKA

Tento týden se všechny děti pokusí být stejně pilné jako včelky. Povíme si, jak jsou včely pro nás důležité a co vše by se mohlo stát, kdyby najednou nebyly. Naučíme se novou básničku, podíváme se na to, jak to vypadá ve včelím úle a budeme poslouchat včelí koncert. Představíme si všechny včelí produkty a poté si prakticky vyzkouší, jak se med maže na chlebík nebo pečivo. Děti čeká také skládání včeliček podle čísel do počtu 4 a tiskání včelího úlku z bublinkové folie. Včeličky jsou na malém prostoru ve svém úlu a děti si hravou formou vyzkouší metodu zipování - relaxaci, soustředění a vnímání jeden druhého.

 

 

   2. třída 23. - 27.5.22

ŽIVOT V TRÁVĚ

V tomto týdnu budeme odhalovat tajemství světa v trávě. Seznámíme se s různými druhy hmyzu a s dalšími živočichy, které najdeme právě zde. Proč jsou důležití pro život celé přírody? Kteří z živočichů se pohybují raději pod zemí, jak tu žijí? V tomto drobném světě panují přírodní zákony, které si přiblížíme, zkusíme poznat i na vlastní oči pozorováním venku, co se tu děje a na koho narazíme. Pomůže nám v tom i „chytrá literatura“, video, co poznáme, zkusíme zachytit i výtvarně, či prožít v četbě a poezii.

 

 

***********************************************************************************

Žádáme rodiče, aby při pobytu ve vstupních prostorách MŠ neotevírali venkovní dveře nikomu, koho neznají! Děkujeme.

*************************************************************************

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEDĚLIŠTĚ PRO UPRCHLÍKY,  NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

K zápisu do MŠ Neděliště si mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince je termínem zápisu středa 15.6. mezi 10. a 12.hodinou dopoledne.

 

Během zápisu dojde k předložení požadovaných příloh žádosti, vyplnění Žádosti o přijetí, seznámení s vnitřními kritérii přijímání dětí do MŠ.

 

Přílohy Žádosti o přijetí do MŠ /jen k nahlédnutí/

* Rodný list dítěte

*Doložení řádného očkování dítěte nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže     očkování podrobit pro kontraindikaci - dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

 

***********************************************************************************

I nadále pokračujeme v opatřeních, které mají chránit nás všechny ve školce před případnou nákazou. Časté mytí rukou, desinfekce rukou a prostředí, časté větrání atd. Při ranním příchodu před vstupem do tříd si děti umyjí pečlivě ruce mýdlem v umývárně. Děkujeme za Vaši spolupráci.

Děti i nadále z hygienických důvodů nenosí do MŠ hračky z domova, týká se i plyšových hraček.

Do MŠ jsou přijímány pouze děti zdravé bez příznaků respiračních onemocnění a dalších zdravotních obtíží.

Dojde-li během dne k výskytu zdravotních potíží, budou zákonní zástupci ihned informováni a dítě bude z MŠ vyzvednuto. Do doby vyzvednutí bude odděleno od ostatního kolektivu. V této souvislosti žádáme rodiče o aktualizaci a doplnění kontaktních údajů, došlo-li ke změnám.

20.5.22

*********************************************************************************

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

.