Sluníčko

Aktuality


 

 ********************************************************************************

Na tomto místě  pravidelně informujeme o náplni vzdělávacího úsilí školky v určitém časovém období, upozorňujeme na plánované a aktuální dění. Začínáme informací o tomto týdnu, co v něm děti v MŠ čeká. Obsah týdne je jiný pro každou třídu.

Téma pro 1. třídu na dny 3. 10 - 7. 10. 2022.

PODZIM PLNÝ BAREV

Tento týden budeme intenzívně vnímat měnící se přírodu a celkově přicházející roční období a to PODZIM. Budeme si všímat všech barev, které se v přídodě postupně objeví na listech stromů, s barevnou škálou se seznámíme při čarování s vodovými barvami. Budeme vše vnímat a rozlišovat pomocí smyslů - tvar, barvu, strukturu. Budeme sbírat plody - kaštany, žaludy, ořechy a využijeme je při procvičování jemné motoriky. Sladíme pohyb se zpěvem s pomocí hudebně - pohybových her ,,Pásla ovečky" a ,,Šla Nanynka do zelí". Vše si moc užijeme a plno věcí se naučíme. :-)

 ********************************************************************************

téma pro 2. třídu  na dny 3.10. - 7.10.22

U NÁS DOMA JE PLNO VĚCÍ

Náš domov, místo našeho bezpečí a jistoty, obsahuje spoustu různých věcí, předmětů, ke kterým máme i nějaký vztah. Co vše nás obklopuje, na co to používáme, potřebujeme to často nebo vůbec ne? Jaké mají věci okolo nás vlastnosti, z čeho jsou vyrobené, víme i něco o tom, jak vznikly? Možná máme mezi věcmi ty, které máme rádi, ale i ty, které se nám moc nelíbí a neradi s nimi přicházíme do kontaktu. Předměty budeme poznávat i prožitkem, výtvarně, hrou.

 

 

**********************************************************************************

  připomínáme návštěvu fotografa v úterý 4.10. po 8. hodině                

**********************************************************************************

I nadále pokračujeme v opatřeních, které mají chránit nás všechny ve školce před případnou nákazou. Časté mytí rukou, desinfekce rukou a prostředí, časté větrání atd. Při ranním příchodu před vstupem do tříd si děti umyjí pečlivě ruce mýdlem v umývárně. Děkujeme za Vaši spolupráci.

Děti i nadále z hygienických důvodů nenosí do MŠ hračky z domova, týká se i plyšových hraček.

Do MŠ jsou přijímány pouze děti zdravé bez příznaků respiračních onemocnění a dalších zdravotních obtíží.

Dojde-li během dne k výskytu zdravotních potíží, budou zákonní zástupci ihned informováni a dítě bude z MŠ vyzvednuto. Do doby vyzvednutí bude odděleno od ostatního kolektivu. V této souvislosti žádáme rodiče o aktualizaci a doplnění kontaktních údajů, došlo-li ke změnám.

9.9.22

*********************************************************************************

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

.