Sluníčko

Aktuality


Informativní schůzka pro rodiče dětí z 1. třídy se koná

v úterý 26.října v 15.30 hodin.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST. smile

**********************************************************************************

 Témata, se kterými budeme pracovat v týdnu od 18.10 do 22.10. 21

1.třída

SVÁTEK STROMŮ

Povíme si, jak se narodí strom - výsadba plodů stromů, pozorování vzniku a růstu malých stromků. Vysvětlíme si rozdíl mezi stromy listnatými a jehličnatými, a jaké mají plody.

*******************************************************************************

2. třída

VÍTR FOUKÁ ZE STRNIŠŤ

Podzim začal v celé kráse a jeho projevy okolo nás budeme sledovat a charakterizovat. Připomeneme si Den stromů, který připadá na 20.10. Učíme se poznávat rozdíly mezi stromy, sledujeme opadávání listí, pozorujeme rozdílnosti ve tvarech listů. Zkusíme zasadit do hlíny některé plody a budeme čekat, jestli nám vyroste nový stromeček. Co se děje na polích okolo nás, co je to vlastně strniště, jak se změnilo počasí, jaké sklízíme plody ze stromů? Pozorujeme celkové uklidňování přírody a chystání na zimu.

***************************************.******************************************

 

 OPATŘENÍ V PROVOZU MŠ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍM STAVEM

 

Žádáme rodiče, aby při pobytu ve vstupních prostorách MŠ neotevírali venkovní dveře nikomu, koho neznají! Děkujeme.

 

Délka provozu MŠ je v běžném rozsahu bez omezení a bez testování dětí.

Doprovod dětí vstupuje do MŠ s ochranou dýchacích cest.

Níže uvedená opatření budou i nadále platná do jejich odvolání. Doplněno dne 3.10.2021

**********************************************************************************

I nadále pokračujeme v opatřeních, které mají chránit nás všechny ve školce před případnou nákazou. Časté mytí rukou, desinfekce rukou a prostředí, časté větrání atd. Při ranním příchodu před vstupem do tříd si děti umyjí pečlivě ruce mýdlem v umývárně. Děkujeme za Vaši spolupráci.

Děti i nadále z hygienických důvodů nenosí do MŠ hračky z domova, týká se i plyšových hraček.

Do MŠ jsou přijímány pouze děti zdravé bez příznaků respiračních onemocnění a dalších zdravotních obtíží.

Před vstupem do budovy MŠ použijí rodiče desinfekční prostředek, který je k dispozici u venkovních dveří, vstupují s respirátorem.

Každé dítě bude mít ve své skříňce k dispozici 2 roušky, které budou použity v případě nezbytné potřeby během pobytu ve škole. U roušky je třeba přidat i úložný sáček pro roušku použitou.

Dojde-li během dne k výskytu zdravotních potíží, budou zákonní zástupci ihned informováni a dítě bude z MŠ vyzvednuto. Do doby vyzvednutí bude odděleno od ostatního kolektivu. V této souvislosti žádáme rodiče o aktualizaci a doplnění kontaktních údajů, došlo-li ke změnám.

**********************************************************************************

 MŠ přijme na pozici učitelky pracovnici se zkušenostmi v práci s předškolními dětmi a s odpovídajícím vzděláním.